BKR registratie

Het BKR is een afkorting voor Bureau Krediet Registratie en beheert het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem). In het informatiesysteem zijn financiële gegevens opgeslagen van consumenten die een krediet hebben afgesloten met een financiële instelling. Deze financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om een toetsing bij het BKR uit te voeren alvorens een krediet te verstrekken. Bij deze BKR toetsing kunnen de financiële instellingen de andere financiële verplichtingen raadplegen. Deze BKR toetsing maakt onderdeel uit van het acceptatieproces van de aanvraag van de lening.

Welke financiële verplichtingen worden geregistreerd

Zodra een financiële instelling een krediet voor een consument heeft afgesloten dient deze het krediet bij het BKR te registreren. Dit wordt een positieve registratie genoemd. Als u “rood” kunt staan bij uw bank of een creditcard heeft maakt u gebruik van een kredietlimiet of een uitgestelde betaling en heeft u al een positieve registratie. Na het beëindigen van deze kredietlimieten blijven uw gegevens nog 5 jaar aanwezig bij het BKR. Wees daar niet bezorgd over, ongeveer 94% van de Nederlanders heeft een positieve BKR registratie.

Wat is een negatieve BKR registratie

Op het moment dat u een langere periode een betalingsachterstand bij een financiële instelling heeft gehad krijgt u een negatieve BKR-registratie. Bij financiële verplichtingen betekent dit dat u 2 tot 4 maanden achter elkaar niet heeft betaald of een vordering is overgedragen aan een incassobureau.

Wordt altijd een BKR-toetsing uitgevoerd

Leningen kunnen overal en nergens afgesloten worden. Denk alleen maar aan de postorderbedrijven, warenhuizen, autodealers, etc. Vaak voeren deze bedrijven geen BKR toetsing uit bij het verstrekken van de koop op afbetaling. Indien u een negatieve BKR registratie heeft lijkt dat op het eerste gezicht aantrekkelijk, maar op de lange termijn is dat vaak niet zo aantrekkelijk. Een negatieve BKR registratie houdt in dat u in het recente verleden niet aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan. Het BKR waarschuwt de financiers ervoor om extra aandacht te schenken aan uw financiële situatie, waarbij de postorderbedrijven, warenhuizen, autodealers, etc. dat niet zullen doen. Zij kunnen daardoor niet volledig inschatten of het verantwoord is een lening aan u te verstrekken.

  • Leendoelen