Maximale lening berekenen

Om online een lening af te sluiten is het handig om een indicatie hebben wat de maximale lening is dat u kunt afsluiten. De hoogte van de maximale lening is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, inkomen en vaste lasten. De verschillende financiers hanteren verschillende rekenmodules om de maximale lening te berekenen, waardoor u er goed aan doet om meerdere financiers te vergelijken. De volgende gegevens zijn belangrijk voor de financier om de maximale lening te kunnen bepalen:

  • Burgerlijke staat
  • Woonsituatie
  • Inkomen (van uzelf en uw partner)
  • Woonlasten
  • Soort dienstverband

Voor een hypothecaire lening is er sprake van een andere berekening dan voor een consumptief krediet.

Direct uw maximale lening berekenen

U kunt uw maximale lening op deze website berekenen. Op dit website kunt een uw gegevens in het invulformulier invullen waarna u een indicatie van uw maximale lening kunt ontvangen. Dit betreft alleen maar een indicatie, aangezien uw werkelijke maximale lening na het indienen van een aanvraag zal worden berekend op iets meer gedetailleerdere informatie. Bij het online afsluiten van een lening krijgt u deze informatie zowel per mail als per post toegezonden, zodat u het maximale leenbedrag vast heeft liggen.

Verantwoord lenen

Ook al kunt u uw maximale lening ook daadwerkelijk lenen van een financier is het altijd goed om u bewust te zijn van de financiële verplichtingen die daarmee gepaard gaan. Veel mensen staren zich blind op het grote bedrag dat geleend kan worden, maar een consumptief krediet is de looptijd van de lening relatief kort. Hierdoor moet u ook in een korte periode van een aantal jaren het bedrag terugbetalen en heeft het daardoor een ander karakter dan een langlopende hypothecaire lening. U zou niet de eerste zijn die een aantal jaren flink moet bezuinigen op andere uitgaven doordat de vaste maandlasten zo hoog zijn geworden en daardoor betalingsachterstanden bij verschillende bedrijven krijgt.

  • Leendoelen